Colerd Kampung.

De mensen hebben hun eigen woonomgeving opgevrolijkt. Toch in armoe blije gezichten. Bekijk het beeldmateriaal.

 

Terug