Indische evenementen
 

Dit is een nieuwe pagina.

Beste mensen,

Velen van jullie weten denkelijk niet dat Benno Gabriel 30 jaar geleden zijn 1 ste Indische feestavond heeft georganiseerd. Dit was op 28 september 85 in Lelystad, toen nog onder de naam Kota Serodja.

Daarna volgden nog meer door hem georganiseerde feestavonden. Over de opkomst op zijn feestavonden had Benno niet te klagen. De avonden waren regelmatig uitverkocht. Nadat Benno naar Almere verhuisde ging hij de feestavonden in The Lake houden, onder de naam “Sedap Malam”. Dit heeft hij heel wat jaren met groot succes gedaan: elke avond waren er 250 bezoekers of meer.

Tussen de feestavonden door organiseerde hij ook nog een zeskamp in Zoetermeer, Scheveningen, Den Haag, Alkmaar en Oudorp. Ook dit waren geslaagde evenementen.

Benno kreeg, doordat hij altijd druk (lees busy) was met het organiseren van feestavonden of andere activiteiten, de bijnaam  Busyben”. Vergeet daarbij niet dat hij al dat organiseren en andere activiteiten deed naast zijn gewone werk!!

Door verhuizingen en andere werkzaamheden is er een periode geweest dat Benno geen feestavonden heeft georganiseerd. Maar in 2011 heeft hij het organiseren van feestavonden weer opgepakt. Dit heeft allemaal te maken met de belofte die hij zijn moeder heeft gedaan op haar sterfbed. Hij heeft haar toen beloofd om weer feestavonden te organiseren met het doel dat een deel van de opbrengst van deze avonden ten goede komt aan zijn moeders geboortedorp “Depok”.

Benno heeft toen met anderen de stichting ‘Busyben’ opgericht om zich aan deze belofte te houden.

Inmiddels is met hulp van de stichting nu een kinderopvang in Depok geholpen. Daar worden 16 kinderen opgevangen, variërend in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast  is er met het geld van de stichting ook hulp gegeven aan een gezin in een kampung, bestaande uit een man, zijn dove vrouw, hun kind en  hun kleinkind. Alleen de man heeft werk: het weghalen van onkruid in de kampung. U zult begrijpen dat dit werk weinig inkomen oplevert. Door het geld van de stichting is nu een deel van het plafond van hun huis, wat grotendeels kapot was, gerepareerd. Ze kijken nu niet gelijk naar de hemel. Hopelijk kan de stichting in de toekomst nog meer voor dit gezin doen om hun leven gemakkelijker te maken.

En om dit te realiseren hebben wij gekozen voor deze opzet:

Wij promoten de bands, geven ze podium en op hun beurt treden ze kosteloos op voor de Stichting die dan weer van jullie entree geld een bijdrage kan leveren aan het goede doel.

Al met al zijn wij goed met elkaar (bands, jullie en de Stichting) bezig.

Benno’s dank hier voor.